Kontakty

  Asociace poskytovatelů služeb
  v pozemkových úpravách
  Jeřábkova 5
  602 00 Brno
  IČ

26555352

  DIČ
  Bankovní spojení:
  ČSOB
  Číslo účtu:  230911459/0300
  Registrace
  VJ/1-1/75917/09-R