Pozemkové úpravy

mapaKPU

Stručně k čemu slouží pozemkové úpravy:

 • Realizují veřejný zájem v uspořádání krajiny a vlastnictví pozemků
 • Vytvářejí podmínky pro racionální hospodaření na půdě
 • Obnovují operát katastru nemovitostí

Smyslem pozemkových úprav je:

 • podpora racionálního hospodaření na půde
 • uspořádání vlastnických práv k pozemkům
 • obnova katastrálního operátu
 • ochrana a zúrodnění půdy
 • stabilizace vodohospodářské struktury krajiny
 • rozvoj místní dopravní infrastruktury
 • ochrana a tvorba stabilní krajiny
 • vytváření podmínek pro výstavbu významných  veřejných staveb dopravní a vodohospodářské infrastruktury

Je zřejmé, že pozemkové úpravy jsou efektivním  nástrojem rozvoje venkova a krajiny.  A pro svůj multidisciplinární záběr jsou nástrojem velmi ojedinělým.