Asociace PÚ

Asociace poskytovatelů služeb pro pozemkové úpravy  byla založena v roce 2009 jako svobodné zájmové sdružení právnických  a fyzických osob řádně podnikajících v poskytování služeb pro pozemkové úpravy.

Působí v rámci ČR.

Předmětem činnosti Asociace je:

1)       Podpora vysoké kvality služeb, zeměměřičských a projektových prací poskytovaných v procesu pozemkových úprav v České republice

2)       Stabilizace podnikatelského prostředí při  poskytování služeb, zeměměřičských a projektových prací v procesu pozemkových úprav v České republice.

3)       Partnerství se soustavou pozemkových úřadů a katastrálních úřadů. 

4)       Spolupráce s veřejnou správou, organizacemi zemědělských podnikatelů, sdruženími vlastníků pozemků a dalšími nevládními organizacemi v záležitostech souvisejících s pozemkovými úpravami.

5)        Působení v procesu  legislativní a normotvorné regulace oboru pozemkových úprav.

6)       Spolupráce s odborně blízkými profesními organizacemi v ČR
i v zahraničí.

Činnost Asociace poskytovatelů služeb pro pozemkové úpravy se řídí platnými stanovami.

Kontakty :

RNDr. Josef Glos předseda Asociace PÚ,

tel. 603 824 831, e-mail: josef.glos@ageris.cz

Ing. Jaroslav. Martének, člen předsednictva,

tel. 777 720 604 e-mail  jaroslav.martenek@agroprojektpso.cz

Ing. Ivo Hanzl, člen předsednictva,

tel. 602 710 763, e-mail  ivo.hanzl@geodis.cz