Nové kontakty ústředí SPÚ

TELEFONNÍ SEZNAM

ORGANIZAČNÍ ÚTVAR ŘEDITEL KONTAKT E-MAIL
Ústřední ředitelka Ing. Svatava Maradová 729 922 300 kancelar.reditele@spucr.cz
Kancelář ústřední ředitelky Bc. Petra Horáková 729 922 307 kancelar.reditele@spucr.cz
Úsek řízení krajských pozemkových úřadů Ing. Petr Lázňovský 729 922 130 sekretariat.namestka1@spucr.cz
Úsek ekonomiky, provozu a správy Ing. Milan Rybka 729 922 191 sekretariat.namestka2@spucr.cz
Úsek majetkového vyrovnání a privatizace Mgr. Vojtěch Weis 729 922 405 sekretariat.namestka3@spucr.cz
Bezpečnostní ředitel Bc. Dalibor Beňo 729 922 480 bezpecnostni.manazer@spucr.cz
Samostatné oddělení interního auditu Ing. Jaroslav Barnáš 729 922 198 oddeleni.internihoauditu@spucr.cz
Odbor kontroly a stížností Ing. Jana Bártová 729 922 382 odbor.kontroly@spucr.cz
Odbor personální Mgr. Lucie Tetliaková 729 922 397 odbor.personalni@spucr.cz
Odbor právní Mgr. Silvie Hošková, pověřena vedením 729 922 369 odbor.pravni@spucr.cz
Odbor veřejných zakázek Mgr. Pavel Škeřík, pověřen vedením 729 922 416 odbor.zakazky@spucr.cz
Odbor řízení krajských pozemkových úřadů Ing. Václav Pergl 729 922 132 odbor.rizeni@spucr.cz
Odbor řízení pozemkových úprav Ing. Jarmila Tichá 729 922 493 odbor.rpu@spucr.cz
Odbor tvorby a ochrany krajiny Ing. Stanislav Skřipský 729 922 509 odbor.taok@spucr.cz
Odbor řízení správy nemovitostí Ing. Ivana Šípová, pověřena vedením 729 922 304 odbor.nemovitosti@spucr.cz
Odbor řízení restitucí Ing. Václav Kohlíček 729 922 413 odbor.restituci@spucr.cz
Odbor řízení privatizace a převodu majetku Ing. Eva Šobáňová 729 922 221 odbor.privatizace@spucr.cz
Odbor vnitřní správy Ing. Petra Šejdová 729 922 141 odbor.vsk@spucr.cz
Odbor ICT Ing. Martin Kučera, pověřen vedením 729 922 123 odbor.ict@spucr.cz
Odbor ekonomický Ing. Lenka Tůmová 729 922 320 odbor.ekonomicky@spucr.cz