Rozhovor s pedologem Janem Vopravilem

Rozhovor aktuálne.cz s pedologem Janem Vopravilem na téma devastace půdy a jejího vlivu na záplavy a eroze vyvolané přívalovými dešti. Vitální, organicky bohatá a neutužená půda má výrazně vyšší schopnost infiltrovat a zadržovat vodu v krajině. Ochrana půdy by měla být prioritou nejen pro zemědělce, ale také pro celou naši společnost. Není cestou trend záboru zemědělské půdy pro výstavbu výrobních či logistických center – k tomu by měli být prioritně využity plochy stávající nevyhovující zástavby. Naopak je třeba důsledná péče o půdní fond s využitím všech biologických a agrotechnických opatření. Problematikou protierozní ochrany se zabývají například pozemkové úpravy avšak především je třeba novelizovat zákon o ochraně půdního fondu.

Rozhovor najdete zde.