Příprava a zavedení metodických postupů pro řešení rozvoje venkovské krajiny opatřeními pozemkových úprav

Projekt se zabývá tvorbou metodických postupů a nástrojů sloužících k rozvoji venkovské krajiny opatřeními pozemkových úprav v kontextu realizace společných politik EU. Je situován do období výrazných legislativních změn, na které je nutné reagovat. Směřuje k provázání s ostatními obory. Pomůže zrychlení a zefektivnění procesu pozemkových úprav. Vytvoří podklady pro efektivní a objektivní rozhodování z hlediska časového a finančního pro kontrolu a řízení procesu pozemkových úprav.

Představení a seznámení s postupem projektu prezentované Petrem Doležalem v rámci SEMINÁŘE POZEMKOVÉ ÚPRAVY 5.6.2014 na Mendelově univerzitě v Brně.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*