Pozemkové úpravy – nové informace a metodické postupy

Dne 5.6.2014 proběhl na Mendelově univerzitě v Brně seminář s názvem Pozemkové úpravy – nové informace a metodické postupy. Hlavním pořadatelem byl Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., na zorganizování se dále podílely Mendelova univerzita v Brně, Česká společnost krajinných inženýrů a Jihomoravská pobočka Českomoravské komory pozemkových úprav. Seminář byl uspořádán v přímé návaznosti na řešení projektu TD020241 „Příprava a zavedení metodických postupů pro řešení rozvoje venkovské krajiny opatřeními pozemkových úprav v kontextu realizace společných politik EU“. Záštitu nad seminářem převzal Státní pozemkový úřad.

Prezentace semináře:

K. Jacko
J. Podhrázská
J. Konečná
J. Pražan
V. Kadlec
F. Křovák
P. Doležal
T. Khel
P. Novák
P. Karásek
J. Kučera
M. Dumbrovský
M. Pochop

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*