Ministerstvo zemědělství a Povodí Moravy představují třetí etapu protipovodňových opatření

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Marian Jurečka se dnes v Olomouci zúčastnil společného setkání se starosty obcí a měst střední a severní Moravy, které připravilo Povodí Moravy s. p. a Ministerstvo zemědělství. Hlavním tématem byla problematika přípravy a realizace protipovodňových opatření.

„Cílem třetí etapy Programu prevence před povodněmi je vybudování dalších opatření především na zvýšení retence vody v povodí, tedy řízených rozlivů a vodních nádrží s retenčními prostory v oblastech s významným povodňovým rizikem. Záměrem je zajistit, aby se v případě povodní rozlila voda v takových oblastech, kde není zástavba, a kde nezpůsobí větší škody,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Jedním z účinných nástrojů na ochranu před povodněmi jsou i pozemkové úpravy. V roce 2013 jich bylo dokončeno celkem 244 za téměř 1,2 miliardy korun, z toho bylo 700 milionů korun použito na cesty a protierozní, protipovodňová a ekologická opatření.

Třetí etapa Programu prevence před povodněmi bude stát přibližně 4,5 miliardy korun, přičemž v prvních dvou letech budou financovány zejména projektové práce pro významné a rozsáhlé stavby protipovodňových opatření, jejichž příprava je časově i finančně náročná. Na letošní rok je ze státního rozpočtu zajištěno 600 milionů korun.

„Vzhledem k tomu, že jak v Pomoraví, tak zejména v Pobečví je řada stavebních akcí ve fázi projektové přípravy nebo minimálně v podobě projektových studií a je oboustranně velký zájem na jejich dokončení, věřím, že toto setkání bude pro starosty zajímavé,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Jan Hodovský. Chtěl by tímto jednáním vytvořit tradici podobných pravidelných setkání se zástupci samosprávy v rámci celého povodí řeky Moravy.

Hynek Jordán
ředitel Odboru komunikace MZe

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*