Vystoupení ministra zemědělství na Žofínském fóru

Vystoupení ministra zemědělství na Žofínském fóru

 

Významná částka peněz PRV podpoří investice ke zvýšení konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti a zlepšení životaschopnosti zemědělských podniků. Prostřednictvím pozemkových úprav budou řešeny vlastnické vztahy a nedostatečná krajinná infrastruktura. To pomůže rozvoji podnikání a udržitelnému zemědělskému podnikání v krajině.