Ministr zemědělství Marian Jurečka na pracovní cestě v Jihomoravském kraji

Jižní Morava je jednou z oblastí, která se dlouhodobě potýká s problémy způsobenými suchem. O možnostech řešení těchto problémů a dalších tématech týkajících se zemědělství v tomto regionu hovořil ministr zemědělství Marian Jurečka s hejtmanem Michalem Haškem. Ministr při pracovní cestě besedoval také se studenty Mendelovy univerzity v Brně a na programu má i návštěvu zemědělských a potravinářských podniků v okresech Hodonín a Břeclav.

O zařazení oblastí postižených trvalým suchem k územím se zvláštními přírodními omezeními zemědělské produkce, o možnostech zadržování vody v krajině, kdy by měl být vypracován tzv. generel vodního hospodářství pro zabezpečení vody v krajině a dalších tématech týkajících se jižní Moravy jednal ministr Jurečka s hejtmanem Jihomoravského kraje Michalem Haškem. „K řešení problematiky sucha například přispěje i příští programovací období Programu rozvoje venkova, a to realizace pozemkových úprav a některá agroenvironmentální opatření. Jejich cílem je zamezit rychlému odtoku vody z krajiny, snížení eroze půdy, podpora ekologické stability krajiny a zachování a zvýšení přírodní rozmanitosti na zemědělské půdě. Zároveň bychom také chtěli zavést bezplatný integrovaný monitorovací a signalizační systém extrémů počasí, který by plnil především preventivní úlohu,“ řeklministr Marian Jurečka.

V Brně se sešel se studenty Mendelovy univerzity, s nimiž hovořil o Společné zemědělské politice EU, o potravinové bezpečnosti a soběstačnosti, o energii z biomasy a podpoře bioplynových stanic. „V současné době se s výstavbou dalších bioplynek nepočítá. Pokud by měly být budované nějaké nové, tak musí být ze sedmdesáti až osmdesáti procent navázány na živočišnou výrobu, aby jejich palivem byla kejda,“ uvedl ministr Marian Jurečka, který je absolventem Mendelovy univerzity.

Ministr Jurečka během dvoudenní pracovní cesty navštíví také v okresech Hodonín a Břeclav mlékárnu, firmu na výrobu biopotravin, konzervárenský podnik, skleníkový areál a některé další firmy tohoto regionu.

Hynek Jordán

ředitel Odboru komunikace MZe

Zdroj: www.agris.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*