Představitelé svazu vlastníků půdy u Martina Vrby

Představitelé Svazu vlastníků půdy na jednání s pověřeným ředitelem SPÚ Martinem Vrbou prezentovali své postoje k postupu pozemkových úprav. Dle příspěvku uveřejněného na http://www.svazvlastnikupudy.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=92485 vyjádřili potřebu akcelerace pozemkových úprav „jejichž hlavním smyslem má být obnovení vlastnictví a nikoliv inženýrská činnost v krajině“. Prostřednictvím svého předsedy pana Michala Pospíšila navrhovali iniciovat legislativní změny, které by umožnily větší zapojení vlastníků do pozemkových úpravformou rozšíření kategorie oprávněných žadatelů o dotace z Programu rozvoje venkova právě o vlastníky pozemků. Jako podpůrný argument uvedl Jan Pešout, že „na finanční spoluúčast jsou vlastníci zvyklí z Programu rozvoje venkova i z programů běžících pod MŽP. Obce většinou nemají rozpočet ani lidské kapacity na péči o společná zařízení; vlastník by o ně pečoval ve vlastním zájmu“.

Pan Pešout také zpochybnil metodologii pozemkových úprav, kdyby do jejich procesu měla vstoupit „prioritizace“ například z pohledu protierozní ochrany s tím, že na výslednou změnu logiky a záměry v KPÚ, které souvisí se změnami vlastnických vztahů v KÚ nelze posléze pružně reagovat.

Martin Vrba informoval účastníky jednání o důvodech poklesu počtu zahajovaných pozemkových úprav, které vidí v komplikacích spojených se vznikem SPÚ a razantním poklesu zaměstnanců úřadu v loňském roce a za prioritní považuje církevní majetkoprávní vypořádání. Za optimální Vrba považuje, pokud se na žádosti o zahájení pozemkové úpravy dohodnou vlastníci nadpoloviční výměry zemědělské půdy a úřad je poté povinen ve veřejném zájmu zahájit řízení s přednostním právem zahájení KPÚ.

No nevím jestli je svazem prezentovaná cesta optimálním směrem k veřejně prospěšnému blahu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*