SPÚ po dohodě s Mze navýší počet zaměstnanců

Pověřený ředitel Státního pozemkového úřadu Martin Vrba se dohodl s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou na navýšení počtu zaměstnanců Státního pozemkového úřadu o 130 osob.

„Vzhledem k nárůstu práce zaměstnanců Státního pozemkového úřadu v souvislosti s církevními restitucemi bylo nutné jejich počet zvýšit. Církevní restituce jsou totiž složitým procesem. Navýšení pracovníků tak, aby mohli úkoly spojené s restitucemi plnit, se proto ukázalo jako potřebné,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Od 1. května 2014 přijme Státní pozemkový úřad celkem 130 nových zaměstnanců, kteří se budou podílet zejména na procesu majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.

„Velice vítám dohodu s panem ministrem Jurečkou ohledně navýšení počtu zaměstnanců. V této době, kdy se zásadní měrou podílíme na vypořádávání majetkových nároků církví a náboženských společností, tento krok významně přispěje k urychlení a zefektivnění celého procesu,“ řekl pověřený ředitel Státního pozemkového úřadu Martin Vrba.

Do konce měsíce dubna budou dořešeny veškeré potřebné úkony související s navýšením počtu zaměstnanců, zejména vytvoření pracovního zázemí a finanční náklady.

Zdroj: Monika Machtová, tisková mluvčí SPÚ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*