Dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí České republiky jako webová služba

Webové služby dálkového přístupu (dále jen WSDP) je aplikace, která rozšiřuje aplikaci Dálkový přístup o programové rozhraní pro přístup k datům KN. Aplikace umožňuje napojení informačních systémů jednotlivých uživatelů na zmíněné programové rozhraní a jeho prostřednictvím využívání dat KN. DP i WSDP přistupují ke stejným datům KN a obsahově jsou jejich výstupy shodné.

Aplikace WSDP je stejně jako aplikace DP placená a využít ji mohou jen registrovaní uživatelé. Pro využívání aplikace WSDP je nutné mít u poskytovatele (Český úřad zeměměřický a katastrální) založen zákaznický účet. Pro WSDP je třeba založit samostatný účet, který není možné kombinovat se zákaznickým účtem pro další služby (DP).

Aplikace WSDP je připravena pro použití všemi skupinami uživatelů (platící uživatelé, bezúplatní uživatelé, ověřovatelé) za shodných podmínek jako u aplikace DP.

Prostřednictvím aplikace WSDP je možné získat sestavy výpis z katastru nemovitostí (LV), informace o parcele, budově a jednotce a přehled vlastnictví – vše ve formátu PDF nebo XML. Popis těchto výstupů je uveden na stránkách Výstupní sestavy DP.

Účtování ve formátu PDF a XML – viz Účtování výstupů.

Podrobnější informace o této aplikaci, poskytovaných výstupech a technických předpokladech použití aplikace naleznete v „Popisu aplikace WSDP“. Zájemci o tuto aplikaci se s ní mohou seznámit bezplatně, prostřednictvím funkční ukázky WSDP na zkoušku. Postup a použitelná vstupní data jsou uvedena pod odkazem „Informace o WSDP na zkoušku“.

    • WSDP – podrobný popis (technické informace) – V souvislosti s účinností nového katastrálního zákona č. 256/2013 Sb. od 1. 1. 2014 se ve smyslu jeho znění doplňuje a mění struktura dat ISKN a následně také aplikace WSDP.
      •  (ZIP) – platnost k 11.4.2014
    • Informace o WSDP na zkoušku

Zdroj: CUZK.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*