Metodický návod k provádění pozemkových úprav ve znění změny č. 3

Metodický návod k provádění pozemkových úprav ve znění změny č. 3 s vyznačenými změnami, platný od 1.1. 2019.

Ke stažení zde.