STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD PROVEDL REORGANIZACI SVÉ STRUKTURY

Praha, 1. dubna 2014 – V souvislosti s rozšířením povinností a agendy Státního pozemkového úřadu vzniklého sloučením bývalého Pozemkového fondu ČR a Ústředního pozemkového úřadu, mění od 1. dubna 2014 úřad organizační strukturu doprovázenou personálními změnami na jednotlivých úsecích úřadu.

Dnes vstupuje v platnost nová organizační struktura Státního pozemkového úřadu (SPÚ), jejíž hlavní změna spočívá ve zřízení dvou nových úseků náměstků ústředního ředitele SPÚ.

Úsek řízení krajských pozemkových úřadů povede dosavadní ředitel odboru řízení krajských pozemkových úřadů Ing. Petr Lázňovský, který bude současně vykonávat i funkci 1. náměstka ústředního ředitele SPÚ.

Za účelem zvýšení efektivity kontroly vydávaného majetku byl zřízen Úsek majetkového vyrovnání a privatizace, jehož vedením byl pověřen Mgr. Vojtěch Weis.

Stávající Úsek řízení odborných činností povede náměstkyně Ing. Svatava Maradová, která má mnohaleté zkušenosti s projekty pozemkových úprav a funkci náměstka Úseku ekonomiky, provozu a správy bude zastávat Ing. Milan Rybka, současný ředitel Odboru řízení správy nemovitostí.

K reorganizaci Státního pozemkového úřadu dochází po podrobném vyhodnocení ročního působení úřadu, který vznikl k 1. lednu 2013 sloučením Pozemkového fondu ČR a Ústředního pozemkového úřadu.

„Povinnosti a úkoly, které souvisejí s rozšířením agendy Státního pozemkového úřadu po sloučení obou bývalých úřadů, jsou natolik široké, že reorganizaci vidím jako nezbytný krok ke zvýšení efektivity úřadu,“ hodnotí organizační změny pověřený ředitel Státního pozemkového úřadu Martin Vrba. Jednání s Ministerstvem zemědělství ve věci žádosti Státního pozemkového úřadu o navýšení počtu zaměstnanců v současné době ještě probíhají, měla by být ukončena v dohledné době.
Monika Machtová, tisková mluvčí SPÚ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*