Sborník Land management: potential, problems and stumbling blocks

To, že je obhospodařování půdy v různých zemích Evropy ovlivněné mnoha faktory a je tedy otázkou velké rozmanitosti ukazuje také tento sborník přednášek.
Cílem této knihy je přispět k pochopení celého procesu hospodaření s půdou a ke zvýšení povědomí
o omezení použitelnosti nástrojů a přístupů vzhledem k rozcházejícím se cílům a požadavkům.
Evropská akademie využití půdy a rozvoj ( EALD ) – až do roku 2011 s názvem
Evropská Fakulta využití půdy a rozvoj ( FESF ) – pořádá každoroční sympozium
na téma hospodaření s půdou . Většina recenzovaných příspěvků v tomto svazku byla pre –
zentována na posledním 38. sympoziu FESF v Székesfehérvár ( Maďarsko) a 1. sympozium o EALD v Liverpoolu (Spojené království ) . Kniha obsahuje příspěvky odborníků o hospodaření ve 14ti různých evropských zemích na obecná témata:
  • Interactions between landscape transformation and the structure of social systems and ecosystem services;
  • the role of institutions and stakeholders in land use change;
  • the various impacts of land use changes;
  • coordination requirements in land use planning;
  • approaches to address specific challenges in land management, and
  • stumbling blocks of integral land management.