Společná zařízení roku 2013

Českomoravská komora pro pozemkové úpravy  ve spolupráci se  Státním pozemkovým úřadem představila Společné zařízení roku 2013.
Přihlášené projekty v kategorii:  Zpřístupnění pozemků

Zpřístupnění pozemků

V letošním roce bylo do kategorie Zpřístupnění pozemků přihlášeno celkem 22 projektů. Odborná komise, která jednotlivé projekty hodnotila, byla složena z prof. Ing. Jana Váchala, CSc. (JCU), doc. Ing. Ludvíka Vébra, CSc. (ČVUT Praha) a Ing. Petra Pánka, Ph.D. (ČVUT Praha). Jako jednoznačně nejúspěšnější projekt byla vyhodnocena Cestní síť Kralicko s označením I/13 přihlášena pozemkovým úřadem Ústí nad Orlicí. Obdržela celkově 107 bodů a s vysokýmk náskokem zvítězila. Na drhém místě s 99 body se umístila I/16 polní cesta HPC 5 v k.ú. Razice realizovaná Státním pozemkovým úřadem Teplice. A třetím nejlepším projektem byla I/6 Polní cesta VPC 1 realizovaná v obci Vidím na Mělnicku s 97 body.

Výsledky v kategorii Zpřístupnění pozemků
1. místo –  I/13 Cestní síť Kralicko (SPÚ Ústí nad Orlicí)
2. místo –  I/16 Výstavba a obnova polní cesty HPC 5 (SPÚ Teplice)
3. místo –  I/6 Polní cesta VPC 1 (SPÚ Mělník)
Protierozní a vodohospodářská opatření
      Ochrana půdy a řešení vodních poměrů v krajině nabývá v současné době stále většího významu. Tomuto trendu odpovídá i stoupající počet přihlášených projektů v kategorii Protierozní a vodohospodářská opatření, kdy pro tento rok bylo přihlášeno celkem 8 projektů. Odborná komise byla složena z prof. Ing. Františka Tomana, CSc. (MENDELU Brno), Ing. Jany Podhrázské, Ph.D. (VÚMOP Brno) a doc. Ing. Karla Vrány, CSc. (ČVUT Praha). První místo se 114 body získal projekt  II/4 Vodní nádrž N5 na Dobřínském potoce, který do soutěže zaslal státní pozemkový úřad Uherské Hradiště. Na druhém místě se 109 body se umístil projekt II/3 nazvaný Protipovodňová opatření v k.ú. Třísov realizovaný Státním pozemkovým úřadem Český Krumlov. A třetím nejlepším realizovaným opatřením v kategorii je Poldr 3 „Nad Koupalištěm“ s registračním číslem II/2, který obdržel 99 bodů. Tento projekt byl přihlášen do soutěže Státním pozemkovým úřadem v Hradci Králové.
Výsledky v kategorii Protierozní a vodohospodářská opatření
1. místo – II/4 Vodní nádrž N5 na Dobříňském potoce (SPÚ Uherské Hradiště
2. místo –  II/3 Protipovodňové opatření (SPÚ Český Krumlov)
3. místo –  II/2 Poldr 3 „Nad Koupalištěm“ (SPÚ Hradec Králové)
Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí
     I když na první pohled se prvky určené k ochraně a tvorbě životního prostředí mohou zdát jako méně významné, opak je pravdou. Tato opatření obvykle plní i vícero významných funkcí najednou (protierozní, krajinotvorná, ekologická), a z tohoto důvodu by neměla být opomíjená. Pro tento rok bylo do kategorie Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí přihlášeno celkem 8 projektů. Odborná komise, která jednotlivé projekty hodnotila, byla složena z prof. Ing. Petra Skleničky, CSc. (ČZU Praha), doc. Ing. Antonína Bučka, CSc. (MENDELU Brno), Ing. Martina Webera (VÚKOZ Průhonice) a Dr. Ing. Petra Marady (MENDELU Brno). První místo se 136 body obsadily hned dva projekty. Projekt III/7 Vodní nádrž s biocentrem LBC 2 od Státního pozemkového úřadu Vyškov a III/8 Lokální biocentrum Pod Slavíkovou cestou od Státního pozemkového úřadu Chrudim. Na druhém místě se 131 body skončilo biocentrum R 51 Kaltouz s označením III/2 realizované Státním pozemkovým úřadem Hradec Králové. A na třetím místě se umístila Malá vodní nádrž PEO 01 s registračním číslem III/3, kterou do soutěže zaslal Státní pozemkový úřad Rychnov nad Kněžnou.
Výsledky v kategorii Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí
1. místo –  III/7 Vodní nádrž s biocentrem LBC 2 (SPÚ Vyškov)
1. místo –  III/8 Lokální biocentrum Pod Slavíkovou cestou (SPÚ Chrudim)
2. místo –  III/2 Biocentrum R 51 Kaltouz (SPÚ Hradec Králové)
3. místo –  III/3 Malá vodní nádrž PEO 01 (SPÚ Rychnov nad Kněžnou)
Vyhodnocení soutěže „Společné zařízení roku 2013″
bude uveřejněno v časopise Pozemkové úpravy v březnu 2014

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*