Technologická příručka staveb účelových komunikací – Lesy ČR

Technologická příručka pro stavby účelových komunikací si klade za cíl sjednotit do současné doby
používané  technologie  provádění  úprav  podloží  vozovek  a  nejčastěji  používaných  podkladních
a krytových vrstev vozovek, které vychází z platných předpisů pro stavbu pozemní komunikace v ČR.
Zároveň obsahuje informace, které z důvodů zachování obecného rámce nejsou v předpisech o stavbě
pozemní komunikace uvedeny. Zabývá se stavbou a rekonstrukcí účelových komunikací, které často
svým charakterem, konstrukcí vozovky a především zatížením, neodpovídají běžným zásadám návrhů
pozemních komunikací.

ke stažení zde