Metodický pokyn pro aktualizaci BPEJ

Aktualizovaný Metodický pokyn pro aktualizaci BPEJ jehož účelem je seznámit  Krajské  pozemkové  úřady,  pobočky  KPÚ,  zaměstnance  Odboru  půdní  služby, zaměstnance Odboru provozu ICT a technické infrastruktury (oddělení správy dat), katastrální pracoviště a zpracovatele pozemkových úprav
s  rozdělením  pracovních  aktivit  v procesu  aktualizace  BPEJ  a  souvisejících  činností  mezi dotčené organizační útvary, organizační jednotky a subjekty, s pracovními postupy při aktualizaci BPEJ.

Ke stažení zde.