Výňatky z Informace OMPÚ č. 1/2017

Výňatky z Informace OMPÚ č. 1/2017 vydané    Odborem metodiky
pozemkových  úprav Státního  pozemkového úřadu  dne 28.  2. 2017
pod č.j. SPÚ 089940/2017.

Obsah:

1.  Tvary a umístění pozemků ve správě SPÚ (OdMPÚ)
2.  Nakládání s majetkem státu (SPÚ) v pozemkových úpravách (OdMPÚ)
3.  Postup podle § 6 odst. 6 a § 9 odst. 10 zákona – dotčené orgány státní správy (OdMPÚ)

Státní pozemkový úřad

Přílohy Poslední aktualizace
Výňatky z Informace OMPÚ č.1/2017 6.3.2017