TKP 3 – Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě – dodatek č. 1

Tímto Dodatkem č. 1 se mění Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, kapitola  3,  Odvodnění  a  chráničky  pro  inženýrské  sítě,  č. j. 221/09-910-IKP/1 ze dne 23. 3. 2009

TKP 3 ke stažení zde

TKP 3, dodatek č. 1 ke stažení zde