Malé vodní nádrže – rybníky, Příručka pro provádění technickobezpečnostního dohledu

Publikace se zaměřuje na menší vodní nádrže, které jsou z hle­diska technickobezpečnostního dohledu zařazené do IV . kate­gorie,  protože  v  naší  krajině  tvoří  podstatnou  část  z  uměle vybudovaných nádrží a někteří vlastníci či provozovatelé často přesně neznají všechny povinnosti, které vůči nim mají.

Ke stažení zde