Výňatky z Informace OMŘPÚ č. 4/2016

Výňatky z Informace OMŘPÚ č. 4/2016 vydané Odborem metodiky
a řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu dne 31. 10. 2016
pod č.j. SPU 554194/2016

Obsah:
1.  Aktualizace  částí  projektové  dokumentace  zhotoviteli  a  úhrada  těchto  částí
dokumentace
2.  Aplikace § 9 odst. 12 a 13 zákona
3.  Aplikace § 12 odst. 5 zákona
4.  K § 3 odst. 3 zákona – pojem „zahrada“

Státní pozemkový úřad

Přílohy Poslední aktualizace
Výňatky z Informace OMŘPÚ č. 4/2016 8.11.2016