ČSN 75 2106-1 Hrazení bystřin a strží

Dnes nabývá účinnosti ČSN 75 2106-1 Hrazení bystřin a strží – Část 1: Obecně, kterou se nahrazuje ČSN 75 2106 z května 1998.

75 2106-1 - Hrazení bystřin a strží-část 1 - Obecně