Vzorové smlouvy o dílo

Na adrese http://www.spucr.cz/pozemkove-upravy/vzorove-smlouvy-o-dilo byly zveřejněny aktuální vzorové smlouvy o dílo. Zástupci Asociace PÚ v minulém měsíci požádali Státní pozemkový úřad o vysvětlující informace k některým článkům smluv pro KoPÚ a realizační dokumentace staveb. Se zněním odpovědí vás prostřednictvím www.asociacepu.cz seznámíme po jejich obdržení.