Výňatky z Informací Odboru metodiky a řízení pozemkových úprav

 Obsah informace č. 2/2016:
1.  Postup při potížích se získáváním souhlasných stanovisek k návrhu PSZ (OIČ)
2.  Zpřístupnění  pozemků  prostřednictvím  komunikace  ve  vlastnictví  fyzické  příp.
právnické osoby (OMPÚ)
3.  Reálné  dělení  pozemků  ve  spoluvlastnictví  zatížených  zástavním  právem  státu
(OMPÚ)
4.  Legislativní změny právních předpisů (OMPÚ)
5.  Hodnota  opravného  koeficientu  vyšší  než  1,00  –  uvedení  v dokumentaci  návrhu
pozemkových úprav (OMPÚ)
Přílohy Poslední aktualizace
Výňatky z Informace č. 2/2016 6.6.2016