Komplexní pozemkové úpravy musí pokračovat

Komplexní pozemkové úpravy a další témata projednávali Ing. Dan Jiránek, předseda Svazu měst a obcí ČR, a Josef Bezdíček, místopředseda Svazu a předseda Komory obcí, na jednání s ústředním ředitelem Státního pozemkového úřadu (SPÚ), JUDr. Petrem Šťovíčkem, Ph.D.

Na jednání panovala názorová shoda, že komplexní pozemkové úpravy rozhodně musí dále pokračovat a je tedy nezbytné je maximálně podporovat, přičemž Svaz bude po novém vedení rezortu a vládě jako celku požadovat navýšení finančních prostředků. Je také nezbytné personálně stabilizovat krajská pracoviště a jejich pobočky na bývalých okresech, které jsou pro vedení samospráv také základním místem pro získávání informací a odpovědí na dotazy.

Diskutována byla dále problematika bezúplatného převodu pozemků v majetku státu na území třetích zón národních parků, jsou-li v zastavěném území nebo zastavitelné ploše, přičemž Státní pozemkový úřad přislíbil přednostně převádět tyto pozemky do majetku obce.

Celým jednáním se jako červená nit táhla myšlenka nezbytnosti užší spolupráce mezi Státním pozemkovým úřadem a obcemi a městy. Svaz proto v současné době vyjednává s vedením SPÚ možnost, aby jedním z bodů programu krajských setkání byl seminář o komplexních pozemkových úpravách vedený krajským pracovníkem.

Zdroj: Svaz měst a obcí České republiky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*