Přísnost po Česku

Zdroj: http://portal-vz.cz/cs/Aktuality/Stanovisko-k-domnele-nejasnosti-platnosti-a-ucinnosti-noveho-zakona-o

Portál VZ – Stanovisko k domnělé nejasnosti platnosti a účinnosti nového zákona o zadávání veřejných zakázek

Stanovisko k domnělé nejasnosti platnosti a účinnosti nového zákona o zadávání veřejných zakázek

06.05.2016:
1. Do nabytí účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (tedy do 1. 10. 2016) je účinný zákon současný (č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů).

2. Pokud se prokáže, že konkrétní pravidlo nebo postup zadavatele je v rozporu s evropskými směrnicemi, lze se domáhat přímé účinnosti směrnic, to ale v žádném případě neznamená, že celý zákon je se směrnicemi v rozporu. Ani z případného rozporu u jednotlivého pravidla nelze dovozovat neúčinnost zákona jako celku.

Právo veřejných zakázek je i nadále, tj. po přijetí nového zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, regulováno zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon je harmonizační, tj. přebírá předchozí zadávací směrnice (2004/17/ES a 2004/18/ES). Tento zákon  byl vždy přísnější v míře ukládání povinností a omezování dispozic zadavatele než jmenované  zadávací směrnice. O skutečnosti, že národní úprava je přísnější než evropská, jsme Evropskou komisi v minulosti informovali a Komise nikdy přísnější úpravu nerozporovala.

Nově přijatá  – nikoli však účinná – úprava je také přísnější než nové evropské směrnice. Do nabytí účinnosti tohoto nového zákona bude národní úprava „více přísná“ než nová úprava, ale také nový zákon, jak už bylo řečeno, bude opět přísnější než nové zadávací směrnice. V období do nabytí účinnosti nového zákona se tedy budou veřejné zakázky zahajovat a zadávat v režimu zákona č. 137/2006 Sb. Nicméně pokud se prokáže, že konkrétní pravidlo nebo postup zadavatele je v rozporu s evropskými směrnicemi, lze se domáhat přímé účinnosti směrnic, to ale v žádném případě neznamená, že celý zákon je se směrnicemi v rozporu. Ani z případného rozporu u jednotlivého pravidla nelze dovozovat neúčinnost zákona jako celku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*