ÚSES – zelená páteř krajiny 

Dovolujeme si vás pozvat na tradiční seminář ÚSES – zelená páteř krajiny

viz kalendář

Zaměření semináře 
Tak jako v předchozích letech se i letos budeme věnovat aktuálním otázkám
v oblasti ÚSES včetně výhledu do blízké budoucnosti. Seminář bude věnován
zejména následujícím okruhům:
•  patnáct let semináře „ÚSES ‐ zelená páteř krajiny“
•  nová Metodika vymezování ÚSES
•  plány ÚSES
•  standardy ÚSES