Prezentace ze semináře „Ochrana půdy, pozemkové úpravy, finanční nástroje“

Zdroj: SPOV – Spolek pro obnovu venkova

Stav a perspektivy pozemkových úprav

Ing. Svatava Maradová, MBA (ústřední ředitelka SPÚ)

Činnost SPÚ v ochraně půdy

Ing. František Pavlík, Ph.D. (SPÚ)

Nástroje dotační politiky MZe k ochraně půdy v ČR a jejich aplikace v zemědělské praxi

Ing. Pavel Sekáč (náměstek ministra zemědělství)

Nástroje dotační politiky MŽP k ochraně půdy

Ing. Jiří Klápště (ředitel odboru obecné ochrany přírody a krajiny MŽP)

Půda a voda v krajině

Ing. Jiří Hladík, Ph.D. (ředitel VÚMOP)

Voda je všude – co s ní?

RNDr. Petr Kubala (ředitel SVH)

Praktické zkušenosti z pohledu vlastníka/hospodařících subjektů

Ing. Jan Pešout (ASZ)

Zvukový záznam ze semináře – mp3, 123 MB ke stažení