Novela katastrálního zákona

V rámci zákona č. 106/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), je ve čtvrté části, článku VII. zařazena krátká novela katastrálního zákona s účinností od 1. července 2016:

V § 29 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „nebo pravomocné rozhodnutí o změně hranic obcí“.
Celé znění § 29 zákona č. 256/2013 Sb.:

Zeměměřič – článek id=4828

K zápisu změny hranice katastrálního území souviseící se změnou hranice obce musí být předložena dohoda obcí, nebo pravomocné rozhodnutí o změně hranic obcí.