SMĚROVÉ SLOUPKY A ODRAZKY ZÁSADY PRO POUŽÍVÁNÍ

Předmět technických podmínek TP 58 – 02/2016
Předmětem  těchto  technických  podmínek  (dále  TP)  jsou  zásady  pro  používání  směrových  sloupků
a odrazek. TP obsahují rozdělení směrových sloupků a odrazek a zásady pro jejich umístění, osazování
a používání na pozemních komunikacích.

Ke stažení zde