Technický standard plánu společných zařízení – aktualizace 2016

Veřejný  zájem  v  pozemkových  úpravách,  podporovaný  veřejnými  finančními  prostředky, realizovaný  zejména  prostřednictvím  společných  zařízení,  klade  vysoké  nároky  na  kvalitu dokumentace plánu společných zařízení (dále jen PSZ).
Státní pozemkový úřad vymezuje technickým standardem dokumentace plánu společných zařízení v návrhu pozemkových úprav formu a obsah této dokumentace. Technický standard PSZ je nástrojem kontroly obsahu a technických parametrů dokumentace  PSZ. Primárním účelem tohoto technického předpisu  je  podpořit  kvalitu  dokumentací  PSZ  a  umožnit  pozemkovým  úřadům  jejich  optimální kontrolu.  Ve  vztahu  ke  zhotovitelům  návrhů  pozemkových  úprav  je  technický  standard dokumentace  plánu  společných  zařízení  závazným  vymezením  náležitostí  a  obsahu  dokumentací plánu společných zařízení. Pro ostatní partnery procesu pozemkových úprav, vlastníky pozemků, obce, dotčené orgány státní správy a další, je technický standard dokumentace plánu společných zařízení prostředkem pro komunikaci ohledně zájmů dílčích se zájmem veřejným.

Technický standard dokumentace plánu společných zařízení v pozemkových úpravách aktualizace 2016 ke stažení zde.

Přílohy k technickému standardu ke stažení zde.