Výsadba stromů

Standard péče o přírodu a krajinu vydala AOPK ČR ve spolupráci s Lesnickou a dřevařskou fakultou a Mendelevovou univerzitou Brno.

Standard „Výsadba stromů“ definuje účel a náplň pracovních operací, realizovaných při  výsadbě  stromů  rostoucích  v  mimolesním  prostředí.  Standard  je  určen  k  aplikaci  při výsadbě  stromů,  které  plní  mimoprodukční  funkce  tedy,  jejichž  hlavním  účelem  není produkce plodů, dřeva a dalších komodit. Standard řeší výsadbu stromů od velikosti špičáků. Nejsou  řešené  lesnické  způsoby  výsadby  stromů,  výsadba  keřů  a  dřevitých  lián (viz SPPK  A02  003).  Rámcově  se  zabývá  i  souvisejícími  fázemi  přípravy  (projektovou přípravou) jako jedním z předpokladů úspěšné realizace výsadby stromů.

Ke stažení zde