Změna organizace provádějící aktualizaci BPEJ a jejich vydávání

Ministr zemědělství České republiky Ing. Marian Jurečka svými rozhodnutími ze dne 3. 11. 2015 pod č.j. 58702/2015-MZE-13222 a ze dne 27.11.2015 pod č.j. 63188/2015-MZE-13222 rozhodl s účinností k 1.1.2016 o delimitaci a převodu části zaměstnanců, činností a souvisejícího nezbytného vybavení z VÚMOP, v.v.i. na Státní pozemkový úřad (SPÚ).

Poskytování informací týkajících se aktualizace BPEJ dle místní příslušnosti:

Pracoviště Jméno kontakt
Praha Ing. Poruba Miroslav 729 922 504
m.poruba@spucr.cz
Brno Ing. Czelis Radim 721 962 514
r.czelis@spucr.cz
České Budějovice Ing. Pomije Tomáš 724 135 687
t.pomije@spucr.cz

Kontaktní osoba pro výdej dat BPEJ

Pracoviště Jméno kontakt
Brno Aleš Sekanina 606 457 399
a.sekanina@spucr.cz

Kontakty na pobočky a úřední hodiny najdete na stránkách SPÚ