Vyhláška č. 383/2015 Sb., kterou se mění vyhláška ČÚZK č. 31/1995 Sb.

Dne 28. 12. 2015 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 383/2015 Sb., kterou se mění vyhláška ČÚZK č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a pod č. 384/2015 Sb. Sdělení ČÚZK Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu k 1. lednu 2016. Vyhláška a Sdělení nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2016. Text vyhlášky zde, text sdělení zde.