METODIKA ZMÍRNĚNÍ NEGATIVNÍCH DŮSLEDKŮ HYDROLOGICKÝCH EXTRÉMŮ A EROZNÍCH ÚČINKŮ POVRCHOVÉHO ODTOKU AGRÁRNÍMI VALY (Případová studie Verneřice)

Prostřednictvím našich stránek bych se chtěl vrátit k některým již dříve zveřejněným, ale dle mého soudu málo rozšířeným, technickým podkladům projekční praxe, využitelných v oboru pozemkových úprav. Dnes bych chtěl připomenout metodiku, která je výsledkem řešení výzkumného projektu MZe ČR NAZV 08-82126 „Zajištění harmonizace krajinotvorné, hydrologické a produkční funkce agrárních valů a teras pro diverzifikaci aktivit na venkově“, sub-projektu „Zmírnění negativních důsledků hydrologických extrémů a erozních účinků povrchového odtoku agrárními valy“.

Autoři:
Prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc., Doc. Ing. Jakub Štibinger, CSc., Ing. Jitka Pešková, Ing. Milan Kasl

Ke stažení zde