Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2014

Již po osmnácté Ministerstvo zemědělství spolu s Ministerstvem životního prostředí vydává zprávu o stavu vodního hospodářství České republiky kde mimo jiné vyzdvihuje také význam pozemkových úprav pro snížení erozní ohroženosti půd, následků sucha a zvyšování ochrany před negativními účinky povrchového odtoku.

Zpráva o stavu vodního hospodářství.pdf