Co také zaznělo na semináři ZÚ Informační systém zeměměřictví

● Koncepce rozvoje zeměměřictví v resortu státní správy předpokládá garanci periodického leteckého měřického snímkování a tvorby Ortofota ČR s rozlišením 25 cm na zemi ve dvouletém intervalu alespoň do roku 2019 včetně.

Digitální výškopisné modely DMR 5G a DMP 1G budou na celém státním území dokončeny v závěru roku 2016 (původní představa byla konec roku 2015).

Polohopisná složka ZABAGED® má být u vybraných typů objektů zpřesněna do roku 2019 na hodnotu střední souřadnicové chyby lepší než 0,75 m, aby mohla být využita pro tvorbu Základní topografické mapy 1 : 5000 od roku 2020.

● Od 1.1.2016 budou poskytovány katastrální mapy v digitální formě zdarma pro všechny.

● Data leteckého laserového skenování umožňují identifikovat průběh úzkých vodních toků zakrytých vzrostlými stromy a zpřesnění nyní vytvářeného nového vrstevnicového modelu celého území ČR se základním intervalem 1 m.

● V ZABAGED® musí být vedena i dosud fyzicky neexistující ulice, zobrazená jako budoucí výstavba v katastru nemovitostí,a to i se jménem, pokud je registrováno v RÚIAN.

● Uživatelé ZABAGED® zasílají Zeměměřickému úřadu hlášení o hrubém nesouladu obsahu katastrální mapy s polohopisem této databáze a ztotožněným Ortofotem ČR. ZÚ nemůže takové nesoulady v katastrální mapě opravovat a proto zasílá podněty příslušným katastrálním úřadům k prošetření. Ty přislíbily, že se těmto případům budou věnovat po roce 2017, až převážně skončí digitalizace stávajících katastrálních map i s uvedenými nesoulady. Katastrální mapy jsou totiž obrazem právních vztahů k nemovitostem a nikoliv reálné skutečnosti v území.

Zdroj: www.zememeric.cz