Hlavní připomínky HK ČR na jednání Tripartity

Zástupci Hospodářské komory ČR dnes diskutovali s představiteli vlády i odbory, hlavním tématem kritiky HK ČR byl připravovaný zákon o zadávání veřejných zakázek a rovněž novela stavebního zákona. Připomínky pak zazněly i na téma návrhu státního rozpočtu na rok 2016.

Na dnešní tripartitě HK ČR diskutovala zejména tyto body:

  • Návrh státního rozpočtu na rok 2016 – Vezme-li se v úvahu období hospodářského vzestupu, kterým Česká republika prochází, je navrhované fiskální úsilí vlády slabé. HK ČR navrhuje, aby vláda již v návrhu rozpočtu na rok 2016 výrazněji snížila strukturální deficit.
  • Novelizace zákona o veřejných zakázkách – HK ČR již vyjádřila mnoho zásadních připomínek na adresu tohoto zákona, většině z nich však nebylo doposud vyhověno. Prosadili jsme však, zavedení kontrol kvalifikace až u vítězné nabídky. HK ČR však stále požaduje zejména kultivaci a zpřehlednění prostředí zadávání veřejných zakázek. Panuje obava, že nový zákon vytváří prostor pro klientelismus a korupci. Zadávání veřejných zakázek musí být co nejvíce standardizované. Proto HK ČR tolik volá po tom, aby k zákonu vznikly závazné prováděcí předpisy. I nakládání s veřejnými prostředky musí být co nejefektivnější a nejhospodárnější. Soutěžení pouze na cenu to nezaručí. Navíc zákon stále neřeší nízkou cenovou nabídku. Zájmem HK ČR je omezení možnosti účasti na zakázce tomu dodavateli, který se v posledních 6 letech dopustil podstatného porušení smlouvy o plnění veřejných zakázek. V rámci nového zákona je také problématická tzv. výjimka pro in-house zadávání.
  • Hospodářská komora ČR oceňuje, že se MMR snaží problémy ve stavebnictví řešit, předložená novela ale není dostatečně ambiciózní, jak by měla. Hospodářská komora ČR chce zjednodušit, zlevnit a zkrátit lhůty povolování staveb, zároveň ale chce zpřesnit současný stavební zákon a snížit administrativní zátěž. Proto mimo jiné prosazuje po vzoru Německa nebo Rakouska tzv. jednotné povolovací řízení. Novela stavebního zákona, kterou předložilo ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), lhůty pro povolování staveb nezkracuje. Naopak umožňuje úřadům je nastavit natolik benevolentně nebo vůbec, že se výstavba českých silnic a naplňování průmyslových zón novými investory bude nadále zdržovat. Proto navrhuje zavést jednoznačné lhůty, které umožní zrychlit výstavbu.