Zalesňování v minulosti odvodněných zemědělských pozemků

Kolektiv autorů Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půd (VÚMOP) vydal publikaci s názvem „Zalesňování v minulosti odvodněných zemědělských pozemků – recenzovaná metodika“.

Metodika je určena pro odbornou praxi. Poskytuje a návodně formuluje zásady pro zalesňování v minulosti odvodněných zemědělských pozemků, resp. upozorňuje na rizika s tím související. Dále poskytuje doporučené postupy pro hodnocení efektu zalesnění na odvodňovací systém jako celek nebo na jeho přímo ovlivněnou část. Upozorňuje také na rizika, související s nekoordinovanou výsadbou liniové a solitérní zeleně v blízkosti objektů stavby odvodnění a navrhuje opatření na dodatečné úpravy stavebních objektů nebo konstrukčních prvků zalesňováním dotčeného drenážního systému.

KULHAVÝ, Zbyněk, Milan ČMELÍK, Lenka TLAPÁKOVÁ, Igor PELÍŠEK a Vladimír ŠVIHLA. Zalesňování v minulosti odvodněných zemědělských pozemků: Metodika. 1.vyd. Praha: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i, 2015, 54 s. ISBN 978-80-87361-38-2.