Vláda schválila návrh novely zákona o SPÚ

Novou kompetenci Státního pozemkového úřadu (SPÚ) jako správce rezervy státní zemědělské půdy dnes schválila vláda. Cílem novely zákona, kterou předložil ministr zemědělství Marian Jurečka, je zajistit řádné a hospodárné nakládání se zemědělskou půdou v majetku státu.

„Státní pozemkový úřad bude ze státních pozemků vytvářet rezervu určenou k uskutečňování rozvojových programů státu schválených vládou a nezbytnou k výkonu působnosti Státního pozemkového úřadu. Tu bude spravovat, doplňovat a podle potřeby v rámci správního řízení měnit. Současně bude zachována výměra státních pozemků nezbytná pro pozemkové úpravy nutné v souvislosti se změnami v právních vztazích po restituci a privatizaci,“ řekl ministr Jurečka.

SPÚ bude mít možnost, respektive povinnost rezervu doplňovat k udržení potřebné výměry nákupem, směnou a využíváním předkupního práva, aby byly omezeny náklady na výkup pozemků pro potřeby státu.

Od 90. let stát prostřednictvím Pozemkového úřadu, Pozemkového fondu a následně Státního pozemkového úřadu zprivatizoval celkem 660 tisíc hektarů zemědělské půdy, původní plán přitom předpokládal privatizaci pouze 500 tisíc hektarů. Státu nyní chybí půda na dokončení restitucí i na případnou směnu při stavbě dopravní infrastruktury a protipovodňových opatření. Podle mluvčího MZe Hynka Jordána by změna legislativy mohla začít platit od července příštího roku. Současná legislativa komplikuje mimo jiné využití předkupního práva státu k privatizovaným pozemkům. Restituční nároky o výměře cca 300 tisíc hektarů zemědělské půdy, by měli být nadále vypláceni.

Navrhovaná novela přitom nemá další převody půdy zcela znemožnit. Zachována má zůstat například možnost převodů pozemků obcím a krajům a částečně také její prodej „aktivním zemědělcům“. Státní rezerva půdy by měla činit minimálně 50 tisíc hektarů půdy, v současnosti SPÚ nakládá s cca 160 tisíci hektary. Ty budou užity také v rámci provádění pozemkových úprav, kterých by se mělo v následujících třech letech zahájit 742. Další výměra bude alokována pro stavbu dálnic, protipovodňových opatření, průmyslových zón, nebo záměrů ministerstva životního prostředí.