Nový zákon o zadávání veřejných zakázek v mezirezortním připomínkovém řízení

Dle informací na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ministrině k tomuto návrhu uvádí, že by se mělo jednat o předpis, který je přehledný a uživatelsky přívětivý pro všechny zadavatele a který napomůže zjednodušení administrace zadávacích řízení http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2015/Novy-zakon-o-zadavani-verejnych-zakazek-v-mezirezortu-dalsi-krok-k-vy . Na stránkách ministerstva je kromě toho také uvedeno, že po připomínkovém řízení by měl být návrh zákona předložen vládě v průběhu června 2015, a účinnosti by měl nabýt nejpozději 18. 4. 2016. Návrh zákona, včetně ostatních průvodních dokumentů, lze nalézt na stránkách Hospodářské komory ČR: http://www.komora.cz/pro-podnikani/legislativa-a-normy/pripominkovani-legislativy/nove-materialy-k-pripominkam/74-15-navrh-zakona-o-zadavani-verejnych-zakazek-t-15-5-2015.aspx.