Vodohospodářské studie a geologické průzkumy

Dne 25.5.2015 se konal odborný seminář na téma „Vodohospodářské studie a geologické průzkumy v pozemkových úpravách“. Jednotlivé přednášky z tohoto semináře je možné stáhnout z následujíchích odkazů:

1) Zadávání studií odtokových poměrů a geologických průzkumů při komplexních pozemkových úpravách        – Ing. Alexandr Václav Mazín, Ph.D.

2) Vodohospodářské studie a geologické průzkumy v pozemkových úpravách                                                – Ing. Adam Vokurka, Ph.D.

3) Geologické průzkumy v praxi                                                                                                               – RNDr. František Medřík

4) Nástroje a modely                                                                                                                               – Ing. Petr Kavka, Ph.D.

Zdroj:http://www.cmkpu.cz/vodohospodarske-studie-a-geologicke-pruzkumy-v-kopu/