Územně plánovací dokumentace krajů (zásady územního rozvoje) Územně plánovací podklady krajů (územně analytické podklady)

Poslední aktualizace ke dni 31. 10. 2014.

Odkazy na dokumenty mají pouze INFORMATIVNÍ CHARAKTER. ÚÚR neodpovídá za funkčnost a obsah uvedených odkazů. Více – O portálu.

Platné znění dokumentů, kompletní výkresovou a textovou část Vám k nahlednutí poskytnou příslušné krajské úřady.

Obecné informace naleznete na odkazu Nástroje územního plánování v České republiceÚzemně plánovací podklady (ÚPP), politika územního rozvoje (PÚR), územně plánovací dokumentace (ÚPD).

Územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady jsou provázány s geografickými informačními systémy (GIS) a mapovými servery. Nabídku za jednotlivé kraje lze najít na odkazu Obecné informace o územíGeografické informační systémy, mapy, mapové servery krajů, obcí.


Kraje pořídily k 30. 6. 2009 v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, územně analytické podklady krajů (ÚAPk), které prezentovaly na svých webových stránkách.

Dle § 28 odst. 1 stavebního zákona „Pořizovatel průběžně aktualizuje územně analytické podklady na základě nových údajů o území a průzkumu území a každé 2 roky pořídí jejich úplnou aktualizaci.“

První úplná aktualizace ÚAP krajů měla být pořízena do 30. 6. 2011.

Druhá úplná aktualizace ÚAP krajů měla být pořízena do 30. 6. 2013.

Třetí úplná aktualizace ÚAP krajů má být pořízena do 30. 6. 2015.

V průběhu druhé poloviny roku 2015 budou odkazy na ÚAP krajů postupně nahrazovány za aktualizované.


Nástroje územního plánování v jednotlivých krajích ČR

Použité zkratky
Kraj/Hl. m. Praha Druhá úplná aktualizace ÚAP krajů – aktualizované k 1.7.2013 Třetí úplná aktualizace ÚAP krajů – aktualizované k 1.7.2015 Územně plánovací dokumentace (ÚPD) Poznámka/Ostatní

Hlavní město Praha
Hlavní město Praha

Územně analytické podklady (ÚAP hl. m. Prahy) 2013 Zásady územního rozvoje hlavního města Prahy (ZÚR hl. m. Prahy) Systém evidence ÚPD/ÚPP iKAS;
Podle zvláštního zákona je hlavní město Praha současně hlavním městem ČR, krajem i obcí.
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Středočeský kraj
Středočeský kraj

Územně analytické podklady (ÚAP Středočeský kraj) 2013
Územně analytické podklady (ÚAP Středočeský kraj)
Zásady územního rozvoje (ZÚR Středočeský kraj) Systém evidence ÚPD/ÚPP iKAS (Středočeský kraj);
Územní plánování ve Středočeském kraji

Jihočeský kraj
Jihočeský kraj

Územně analytické podklady (ÚAP Jihočeský kraj) 2013 Zásady územního rozvoje (ZÚR Jihočeský kraj) Systém evidence ÚPD/ÚPP iKAS (Jihočeský kraj);
Územní plánování

Plzeňský kraj
Plzeňský kraj

Územně analytické podklady (ÚAP Plzeňský kraj) 2013 Zásady územního rozvoje (ZÚR Plzeňský kraj) Systém evidence ÚPD/ÚPP iKAS (Plzeňský kraj);
Územní plánování

Karlovarský kraj
Karlovarský kraj

Územně analytické podklady (ÚAP Karlovarský kraj) 2013 Zásady územního rozvoje (ZÚR Karlovarský kraj) Systém evidence ÚPD/ÚPP iKAS (Karlovarský kraj);
Územní plánování;
Územně plánovací dokumentace kraje

Ústecký kraj
Ústecký kraj

Územně analytické podklady (ÚAP Ústecký kraj) 2013 Zásady územního rozvoje (ZÚR Ústecký kraj) Systém evidence ÚPD/ÚPP iKAS (Ústecký kraj);
Územní plánování

Liberecký kraj
Liberecký kraj

Územně analytické podklady kraje (ÚAP Liberecký kraj) 2013 Zásady územního rozvoje (ZÚR Liberecký kraj) Systém evidence ÚPD/ÚPP iKAS (Liberecký kraj);
Územního plánování;
Liberecký kraj – informační systém pro podporu územního plánování

Královéhradecký kraj
Královéhradecký kraj

Územně analytické podklady (ÚAP Královéhradecký kraj) 2013 Zásady územního rozvoje (ZÚR Královéhradecký kraj) Systém evidence ÚPD/ÚPP iKAS (Královéhradecký kraj);
Územní plánování, jednotný portál územního plánování

Pardubický kraj
Pardubický kraj

Územně analytické podklady (ÚAP Pardubický kraj) 2013 Zásady územního rozvoje (ZÚR Pardubický kraj);
Aktualizace Zásad územního rozvoje Pardubického kraje
Systém evidence ÚPD/ÚPP iKAS (Pardubický kraj);
Územní plánování

Kraj Vysočina
Kraj Vysočina

Územně analytické podklady (ÚAP Kraj Vysočina) 2013 Zásady územního rozvoje (ZÚR Kraj Vysočina) Systém evidence ÚPD/ÚPP iKAS (Kraj Vysočina);
Krajský úřad – Oddělení územního plánování

Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj

Územně analytické podklady (ÚAP Jihomoravský kraj) 2013 Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje;
Zrušení ZÚR JMK – Nejvyšší správní soud – Informace k rozhodnutí sp.zn. 1 Ao 7/2011 ze dne 21. června 2012.
Systém evidence ÚPD/ÚPP iKAS (Jihomoravský kraj);
Územní plánování;
Krajský úřad – odbor územního plánování a stavebního řádu;
Geoportál územního plánování JMK

Olomoucký kraj
Olomoucký kraj

Územně analytické podklady (ÚAP Olomoucký kraj) 2013
(k datu kontroly odkazů nejsou ÚAP na webových stránkách kraje k dispozici)
Zásady územního rozvoje (ZÚR Olomoucký kraj) Systém evidence ÚPD/ÚPP iKAS (Olomoucký kraj);
Územní plánování;
Portál územního plánování (Olomoucký kraj)

Zlínský kraj
Zlínský kraj

Územně analytické podklady (ÚAP Zlínský kraj) 2013 Zásady územního rozvoje (ZÚR Zlínský kraj);
Aktualizace Zásad územního rozvoje (ZÚR Zlínský kraj)
Systém evidence ÚPD/ÚPP iKAS (Zlínský kraj);
Územní plánování;
JUAP – Jednotné územní plány a územně analytické podklady – Zlínský kraj (pouze pro registrované uživatele)

Moravskoslezský kraj
Moravskoslezský kraj

Územně analytické podklady (ÚAP Moravskoslezský kraj) 2013 Zásady územního rozvoje (ZÚR Moravskoslezský kraj) Systém evidence ÚPD/ÚPP iKAS (Moravskoslezský kraj);
Územní plánování;
Moravskoslezský kraj – Mapy a GIS. 3D – ÚAP – ÚPD;
Moravskoslezský kraj – Územně plánovací dokumentace (ÚPD) obcí. Územně plánovací dokumentace (ÚPD) pořízená krajem. Mapový server