Přípravné a průzkumné práce před zadáním KoPÚ

Dne 5.2.2015 se konal odborný workshop na téma „Přípravné a průzkumné práce před zadáním a pořizováním návrhů pozemkových úprav“. Jednotlivé přednášky z tohoto semináře je možné stáhnout z následujíchích odkazů:

Podklady pro pozemkové úpravy z pohledu katastrálního úřadů – Ing. Pavel Šváb

Podklady pro PÚ z pohledu KÚ

Příprava a vymezování rozsahu geodetických prací pro zahájení pozemkových úprav – GAP Pardubice s.r.o.

prezentace_merne_jednotky_brezen

Průzkumné práce a vyhodnocení podkladů pro návrh sítě polních cest – doc. Ing. Karel Zlatuška, CSc.

Průzkumy a podklady pro polní­ cesty

Územně plánovací dokumentace, ÚSES, ochrana krajiny v přípravě pozemkových úprav – RNDr. Jiří Kocián, RNDr. Josef Glos (AGERIS s. r. o.)

ÚPD, ÚSES a OK v přípravě PÚ

Vodohospodářská problematika v přípravě pozemkových úprav  – Ing. Petr Doležal (Agroprojekt PSO, s.r.o.)

vodohosp_problematika

Využití mapových podkladů katastru nemovitostí v přípravě pozemkových úprav – Ing. Michal Pochop (VÚMOP)

Využití mapových podkladů katastru nemovitostí v přípravě pozemkových úprav