Metodický návod – Koordinace územních plánů a pozemkových úprav

Cílem této aktualizované metodiky je především seznámit odbornou i laickou veřejnost  s nezbytností úzké koordinace a  vzájemné  návaznosti  dvou  důležitých  plánovacích  dokumentací  řešících  venkovský  prostor (krajinu),  tedy  územních  plánů  a  pozemkových  úprav.  Současná  praxe  ukazuje  na  častá  nedorozumění, která  mají  za  následek  nejen  časové  prodlení  v realizaci  záměrů  v rámci  obou  procesů  ale  i  snížení efektivnosti  vložených  prostředků.  Metodika  na  základě  několikaletých  zkušeností  stručně  a  jednoduše popisuje, kde se obě plánovací dokumentace setkávají, které jsou oblasti jejich společných zájmů, kde se mohou  doplňovat.  Cílem  metodiky  je  tak  stanovit  styčné  body  možné  spolupráce  obou  dokumentací a deklarace potřeby řešit venkovský prostor komplexně a společně.

METODIKA KE STAŽENÍ ZDE.