Prezentace z odborného semináře

Prezentace z odborného semináře na téma: „Náležitosti dokumentace plánu společných zařízení v souladu s technickým standardem“

Prezentace jsou ke stažení ve formátu PDF (Portable Document Format).

prof. Ing. Miloslav Janeček, DrSc., ČZU Praha

prof. Ing. František Toman,CSc., MENDELU Brno

doc.Ing. Jana Podhrázská,PhD., MENDELU Brno

Ing. František Pavlík, PhD., SPÚ Praha

Ing. Jan Procházka, GEPRO Praha

prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc., VUT v Brně

Ing. Jaroslav Tměj, Agroprojekce Litomyšl

Ing. Ondřej Dolan, EUROVIA