Udržitelný rozvoj krajiny s využitím nástrojů pozemkových úprav a agroekologických systémů

Asociace pro vodu v krajině ČR, Českomoravská komora pozemkových úprav, Severočeská pobočka pořádají 16. – 17. Června 2015 u příležitosti mezinárodního roku půdy 2015 konferenci s mezinárodní účastí

Udržitelný rozvoj krajiny s využitím nástrojů pozemkových úprav a agroekologických systémů

Odborné okruhy:

  • ekonomické aspekty rozvoje zemědělství,
  • agroenviklimatická opatření ve vztahu k pozemkovým úpravám,
  • agroekologické systémy hospodaření,
  • ochrana půdy a ochrana životního prostředí,
  • nástroje pozemkových úprav,
  • legislativní změny.

Více informací zde