Metodika půdního průzkumu zemědělských pozemků určená pro pachtovní smlouvy.

Metodika je v prvé řadě určena pro vlastníky zemědělské půdy, kteří na ni sami nehospodaří a půdu pronajímají (propachtovávají – oddíl 4. Pacht, zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník) druhé osobě. Cílem metodiky je zabránění poškození půdy nesprávným obhospodařováním pachtýře a snižování ceny pozemku. Obdobně je metodika určena i poctivým pachtýřům, kteří chtějí mít jistotu, že po uplynutí doby pachtu nebudou neoprávněně nařčení, že půdu poškodili. Půdní průzkum má za cíl základní popis stavu půdy na propachtovaném pozemku před a po skončení pachtu, přičemž závěry obou průzkumů by se neměly zásadním způsobem lišit. V případě zásadního zhoršení půdních charakteristik došlo k poškození půdy s nutností návrhu nápravných opatření směřujících k uvedení půdy do původního stavu nebo vyčíslení finanční kompenzace.

METODIKA KE STAŽENÍ ZDE.